Etelä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä


Etusivu07022014

Tärkeitä linkkejä

Yleinen hätänumero 112 
Etelä-Savon Ensineuvo (päivystyksen ajanvaraus ja terveysnevonta) 015 211 411
Laboratorion näytteenoton ajanvaraus 
Mikkelin keskussairaala     
Moision sairaala 
Myrkytystietokeskus 09 471 977      
Mikkelin apteekkien aukioloajat  
Hyvis.fi   
Tervetuloa Mikkelin keskussairaalan
synnytysosastolle!

- avaa esite tästä tai kuvaa klikkaamalla


 

1.1.2016 alkaen


Omien erikoissairaanhoidon ajanvarausten tarkistaminen on 2.1.2014 alkaen ollut mahdollista Etelä-Savon sairaanhoitopiirin asukkaille sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa www.hyvis.fi – Etelä-Savo. Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.

Kanava tietoturvalliseen asiointiin terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa on OmaHyvis

Lue lisää sähköisestä asioinnista »

 


Kansallinen terveysarkisto eli Kanta-palvelut

Potilastiedon arkisto eli eArkisto on palvelu, jonne terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista tietojärjestelmistään tietoturvallisesti. Potilastiedon arkistoa rakennetaan vaiheistetusti ja sen vuoksi myös tiedot kertyvät arkistoon sitä mukaa kun arkiston käyttö laajenee.

Sähköinen resepti eli eResepti on lääkemääräys, jonka lääkäri laatii ja allekirjoittaa sähköisesti. Se tallennetaan keskitettyyn tietokantaan, jota kutsutaan Reseptikeskukseksi. Reseptikeskuksen tietojen perusteella mikä tahansa apteekki voi toimittaa lääkkeet.

Omakanta-palvelussa kansalaiset voivat katsella internetin välityksellä mm. omia sähköisiä resepti- ja potilastietojaan.

 


Lue lisää Kanta-palveluista www.kanta.fi


Tietoa hoitoonpääsyn odotusajoista, tilanne 31.12.2015 »


Haku